ACUP Indicadors de Recerca i Innovació

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Informe 2015

Portada informe 2014

Destacats

  • L’any 2013 les sol·licituds de patents prioritàries presentades per les universitats catalanes disminueixen un 11% respecte de l’any 2012.
  • De l’any 2012 al 2013, es manté el personal tècnic de suport a la transferència.

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Les universitats són un agent clau per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Així, la transferència de coneixement, reconeguda com la tercera missió universitària, esdevé un element de desenvolupament fonamental, ja que possibilita que el coneixement generat es transfereixi al teixit econòmic.

El foment per part de les universitats de la tercera missió mitjançant l’impuls dels processos de valorització dels resultats de recerca i la col·laboració publicoprivada en activitats d‘R+D són un exemple del compromís universitari amb la societat. Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són principalment els relacionats amb la protecció del coneixement via patent, la creació d’empreses de base tecnològica o empreses derivades i els contractes d‘R+D+I. Aquests indicadors permeten visualitzar una part important de l’esforç que les universitats fan actualment per impulsar la tercera missió.