ACUP Indicadors de Recerca i Innovació

Conclusions

Informe 2012

Portada informe 2012

Conclusions

Catalunya, en els darrers anys, ha situat el seu sistema públic universitari en els estàndards de recerca d’excel•lència mundials, que cal poder garantir i millorar. I precisament aquesta qualitat científica és el millor pilar perquè un nou model basat en l’estreta relació entre empreses, institucions i universitats permeti impulsar sense demora el trànsit tan necessari cap a una societat i una economia del coneixement.

El sistema universitari públic català disposa de la maduresa i l’excel•lència suficients que permeten obtener recursos i generar coneixement d’una manera eficaç i eficient, basat en l’alta productivitat i qualitat del seu personal dedicat a la recerca. Tanmateix, evidencia també un sistema en tensió que difícilment pot mantenir-se en el temps, sobre la base dels recursos actuals destinats i els resultats obtinguts i que, a més, amb la situació de crisi, s’exposa a un retrocés.

Compartir