Report 2015

Featured

  • In 2013, Catalan public universities were awarded €186.8 million for research and innovation.
  • 35% of the grants received by Catalan public universities were non-competitive. This is the highest percentage in recent years, largely owing to the decrease in national competitive grants.

Previous reports

1. Financial resources for research and innovation

Per a analitzar l’activitat de recerca i innovació de les universitats catalanes, hem de fxar-nos en les xifres econòmiques que es capten, tant de fons competitius, com dels no competitius.

En l’any 2013, si mirem els indicadors referents a la captació de fons per a recerca i innovació, ha continuat la tendència decreixent dels últims anys, tant en la captació de fons competitius, que es redueix respecte a l’any 2.012, en un 21%, que representa 34 milions d’euros menys captats, com en la captació de fons no competitius, que es redueix menys respecte al 2012: només un 5% (3,5 milions menys).