Informe 2016

Destacats

  • El sistema universitari públic català destaca a nivell internacional per la seva qualitat contrastada.
  • Al voltant del 20% dels titulats han fet una estada a l’estranger, una dada que està en consonància amb l’objectiu europeu.

Informes anteriors

2. El procés formatiu: metodologies i innovació docent

En els últims anys, l’oferta de formació universitària ha experimentat una reorganització per adaptar-se a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquest canvi ha suposat una clara millora en el sistema universitari públic de Catalunya. L’impacte més evident ha estat un augment de la internacionalització de la universitat, un increment del rendiment dels estudiants i un major contacte entre la universitat i el món laboral a través de les pràctiques externes professionalitzadores.