Informe 2016

Destacats

  • L’oferta complementària s’adapta a les particularitats i necessitats del segment al qual s’adreça (gent gran, aprenentatge d’idiomes, formació de professorat, cursos de curta durada, matèries específiques…).

Informes anteriors

3. Universitat permanent

Les universitats públiques catalanes estan plenament compromeses amb la formació al llarg de la vida. En aquest sentit, a més a més de l’oferta formativa homologada (graus, màsters i doctorats), les universitats públiques desenvolupen tot un seguit de programes que tenen com a finalitat apropar la formació a tota la societat i, d’aquesta manera, donar resposta a la constant necessitat d’ampliar i actualitzar coneixements.

Cada vegada més s’ha anat incrementant l’oferta de la formació permanent o continuada, i les universitats disposen d’una àmplia oferta de programes de màster i diplomes de postgrau amb una bona acceptació i un gran reconeixement. Durant el curs 2014-2015, més de 40.000 estudiants es van matricular en aquests tipus de cursos, amb una oferta de més de 2.000 cursos altament especialitzats, que tenen com a objectiu l’actualització i ampliació de coneixements adreçats al món professional.

En aquest sentit, també és molt rellevant la formació a mida per a empreses i organitzacions (formació in company). Durant el curs 2014-2015, més de 400 programes van ser seguits per gairebé un 15.000 professionals. Aquesta formació específica i de qualitat es dissenya i s’executa d’acord amb les necessitats concretes de les organitzacions que troben en les universitats la resposta a les seves demandes de formació especialitzada.

En l’àmbit de les terceres llengües, s’observa un important creixement de la demanda en els darrers anys. A banda del francès, l’anglès i l’alemany, les universitats ofereixen altres idiomes moderns, com l’àrab, el danès, el finès, el grec, l’hebreu, l’italià, el japonès, l’holandès, el noruec, el persa, el portuguès, el rus, el suec i el xinès. Durant el curs 2014-2015, més de 20.000 estudiants van seguir cursos de llengua estrangera, a part d’uns 3.500 que van fer estudis hispànics i més de 4.000 que van seguir cursos de català. En aquest sentit, cal tenir present la importància del coneixement de les llengües en el sistema universitari català, on es proposa com a objectiu l’acreditació de tres llengües (català, castellà i una tercera llengua estrangera) en finalitzar els estudis de grau.

Així mateix, d’altres programes específics, com ara l’Study Abroad, que té per objectiu atreure estudiants universitaris dels Estats Units i d’altres països, van comptar amb gairebé 4.000 estudiants en el curs 2014-2015.

Les universitats també desenvolupen iniciatives específiques adreçades a la gent gran, com ara la Universitat de l’Experiència, les Aules de la Gent Gran, la Universitat o programes Sènior, totes amb l’objectiu d’obrir les aules de la universitat a aquest col·lectiu mitjançant cursos, conferències o seminaris de temàtica molt àmplia i diversa. Durant el curs 2014-2015, gairebé 10.000 persones van gaudir d’aquesta formació.

L’oferta complementària de la universitat comprèn també una àmplia proposta de cursos i jornades que tenen lloc en els mesos d’estiu, oberts a tothom i que abracen un ampli espectre de disciplines. Tota aquesta oferta permet donar resposta i impuls a oportunitats de formació adreçades al conjunt de la societat al llarg de la vida.