Informe 2016

Informes anteriors

Monogràfic: Ocupabilitat dels titulats universitaris

Universitat de Barcelona

Viure el risc per aprendre

El laboratori de simulació clínica de la UB

Universitat Autònoma de Barcelona

E-learning i MOOC per a millorar l’ensenyament

Grups d’innovació docent a la UAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Inserir competències genèriques per millorar l’aprenentatge

L’ETSETB implementa amb èxit aquest model d’assignatures transdepartamentals

Universitat Pompeu Fabra

La revolució de la docència multimèdia

El Projecte VEU de la UPF

Universitat de Girona

La formació dels metges del futur

L’aprenentatge basat en problemes dels estudis de medicina de la UdG

Universitat de Lleida

Aprendre a l’empresa i a la facultat

Formació dual a la UdL

Universitat Rovira i Virgili

TIC i interdisciplinarietat per a educar infants amb Asperger

Estratègies metodològiques d’aprenentatge-servei a la URV

Universitat Oberta de Catalunya

La garantia d’estudiar turisme en línea

La UOC és la primera universitat virtual del món amb certificació TedQual

Premis col·lectius 2015 Vicens Vives a la qualitat docent