Informe 2016

Informes anteriors

Monogràfic: Ocupabilitat dels titulats universitaris

El següent monogràfic presenta, mitjançant un seguit de taules i gràfics, una imatge de la inserció laboral dels graduats universitaris i la percepció que les empreses tenen de les competències d’aquests, d’acord amb les seves necessitats i perspectives. El monogràfic s’ha dut a terme a partir de l’«Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes. Universitat i Treball a Catalunya, 2014» i de l’«Estudi d’ocupabilitat i competències dels graduats recents: l’opinió d’empreses i institucions, 2014», ambdós elaborats per l’AQU. Les dades presentades són les més recents de què es disposa d’aquest àmbit.