Informe 2016

Informes anteriors

Presentació

La formació de ciutadans crítics i compromesos i de professionals competents és la primera missió de les universitats; ho ha estat històricament i ho continua sent avui dia en un món més complex, més canviant i cada cop més globalitzat. Per això el conjunt de les universitats públiques catalanes, agrupades en l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), presentem l’informe «Indicadors de formació i docència 2016». Aquest informe pretén donar a conèixer un seguit de dades sobre la formació i la docència universitària, tenint en compte tots els aspectes que hi intervenen, des dels estudiants i el personal docent i investigador mateixos fins als programes formatius i la corresponent acreditació de qualitat, passant per les infraestructures, la mobilitat internacional o les ofertes de formació al llarg de la vida.

La integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ens ha permès, entre altres coses, comparar-nos amb més facilitat i millors instruments amb la resta d’universitats europees i de molts indrets del món. I la comparativa posa en evidència que l’oferta formativa de les universitats públiques és homologable internacionalment i gaudeix d’uns estàndards de qualitat a bastament remarcables, i més si tenim en compte que el nostre sistema universitari encara pateix un infrafinançament públic respecte al de la majoria de països europeus. Els nostres graduats, siguin de grau, màster o doctorat, obtenen unes competències i uns coneixements que els permeten una trajectòria personal i professional apta i adequada als reptes socials, econòmics i tecnològics d’avui. En aquesta línia, l’apartat monogràfic del present informe l’hem dedicat a mostrar quina és l’ocupabilitat dels graduats universitaris i la seva inserció professional, amb un resultats que ens fan estar satisfets amb el nostre compromís envers la societat, malgrat que sempre hi ha àmbits o aspectes que cal millorar.

Un altre aspecte rellevant de l’informe és el que fan palesa l’àmplia tasca de formació permanent i al llarg de la vida que ofereixen les universitats públiques catalanes: tot un seguit de propostes formatives, postgraus, cursos, seminaris, escoles d’estiu, formació a mida per a institucions i empreses de tot tipus, que mostren la vitalitat de la nostra societat i també de les universitats.

Com a universitats públiques, tenim el deure de retre comptes de la nostra activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a les nostres institucions. Ho fem amb total responsabilitat i compromís, i aquesta publicació n’és una mostra més.