Informe 2018

Portada Informe Docencia 2018

Informes anteriors

3. Universitat permanent

En el marc de l’oferta formativa general que presenten les universitats (graus, màsters universitaris i doctorats), cal incloure altres programes que tenen com a finalitat apropar la formació superior a tota la societat i donar resposta a la necessitat constant d’ampliar i actualitzar coneixements.

Cada vegada s’incrementa més l’oferta de formació permanent o continuada, i les universitats disposen d’una àmplia oferta de programes de màster i diplomes de postgrau, amb una bona acceptació i un gran reconeixement. Durant el curs 2016-2017, van ser més de 45.000 els estudiants matriculats, en un total de més de 2.300 cursos adreçats a professionals i en estreta col·laboració amb el món professional. L’evolució de l’interès d’aquesta oferta de les universitats és destacable, ja que s’ha incrementat els darrers set anys un 70%.

També és molt rellevant la formació a mida per a empreses i organitzacions. Durant el curs 2016-2017, va incloure un total de 557 programes que van ser seguits per més de 14.000 professionals. Aquesta formació de nivell superior es dissenya i executa d’acord amb les necessitats concretes de les empreses i organitzacions, que troben en la universitat la resposta a les seves demandes de formació especialitzada.

D’altra banda, els darrers anys ha crescut molt la demanda de formació en terceres llengües, i cal considerar la importància del coneixement de les llengües en el sistema universitari català, en què es proposa com a objectiu l’acreditació de tres llengües (català, espanyol i una tercera llengua, estrangera) en finalitzar els estudis de grau. A banda del francès, l’anglès i l’alemany, les universitats ofereixen altres idiomes moderns. Durant el curs 2016-2017, van ser més de 28.000 els estudiants que van seguir cursos de llengua estrangera.

La universitat també vol mantenir una relació amb tota la societat i oferir formació superior al màxim de persones. En aquest sentit, ja fa anys que les universitats van posar en marxa iniciatives com la universitat de la gent gran, que obre les aules a aquestes persones a través de cursos, conferències o seminaris de rigor acadèmic sobre qualsevol temàtica que pugui contribuir a la seva formació. Durant el curs 2016-2017, més de 12.000 persones grans van gaudir d’aquesta formació.

I l’activitat docent no acaba amb el curs: a l’estiu, les universitats tenen obertes les portes i ofereixen un ampli ventall de propostes en forma de cursos o jornades de totes les disciplines. Aquestes propostes tenen una durada breu. Són cursos sense requisits d’accés concrets, de manera que un gruix important dels estudiants que en poden gaudir no necessàriament tenen estudis superiors previs, i això aproxima també la universitat al màxim de persones.

Tota aquesta oferta permet col·laborar, des del sistema universitari català, per crear unes condicions adequades que donin impuls a les oportunitats de formació per a tota la societat i al llarg de les diferents etapes de la vida.