Informe 2018

Portada Informe Docencia 2018

Informes anteriors

Introducció

L’aprenentatge ja no es limita a una etapa concreta de les nostres vides, ni es tracta d’un aprenentatge passiu i unidireccional. Avui, formar-se implica l’adquisició d’habilitats, coneixements i competències en un context d’intercanvi, complicitat i xarxa. Com ens recorda el director d’Educació de l’OCDE, Andreas Schleicher, «l’ensenyament modern consisteix a facilitar l’autonomia professional dins d’una cultura de col·laboració».

Aquest ha estat i és el rol de les universitats. Sense deixar de ser generadores de coneixement, hi hem sumat el paper de node. Un node que facilita l’intercanvi i la difusió, atès que, en un món complex com el nostre, el coneixement interacciona necessàriament de manera complexa. Adaptar-nos a aquesta complexitat és un repte que assumim, que encarem amb ganes. Per això, treballem per un universitat al servei de la societat que doni resposta a les seves necessitats formatives.

L’objectiu d’aquest informe és donar a conèixer la tasca de formació i docència de les universitats públiques catalanes com una de les missions principals que se’ls encomana, retre’n comptes a la societat, i posar en relleu la importància i la qualitat que tenen. L’informe segueix la línia dels informes d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, publicats anualment des de l’any 2012, i de l’informe d’impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya, publicat l’any 2017.

L’informe es divideix en tres capítols interconnectats i un monogràfic. El primer capítol mostra un mapa de l’oferta formativa, el perfil dels estudiants i del professorat, la formació de doctorat i el finançament de la docència en el sistema universitari públic català. El segon capítol dóna a conèixer el procés formatiu, amb qüestions com la qualitat de l’oferta, la mobilitat internacional, els resultats del procés formatiu, les pràctiques professionals i la innovació docent. A continuació, el tercer capítol és destinat a la formació continuada, les xarxes i els vincles de les universitats amb la societat. El document es clou amb un monogràfic, que varia de temàtica en cada edició; en aquesta, tracta sobre la formació i el compromís social de les universitats, i inclou experiències concretes que il·lustren el paper clau que juguen com a agents de transformació social.

Per elaborar aquest informe s’han emprat fonts d’informació i documentació molt diverses, entre les quals volem destacar les bases de dades UNEIX, els informes i indicadors de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), i les fonts pròpies de cadascuna de les universitats. Així mateix, alguns indicadors s’han creat específicament per a aquest informe i per a les edicions posteriors.

En la redacció d’aquest document han participat les vuit universitats públiques catalanes —Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, així com la Secretaria Executiva de l’ACUP, que n’ha fet el disseny inicial i la coordinació general.