Informe complet

Inici

L’estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat fa un recorregut extens sobre la repercussió directa i indirecta de l’activitat que les universitats públiques catalanes tenen en la societat i l’economia de Catalunya, mitjançant:

  • Les principals dades i magnituds del sistema universitari públic de Catalunya en el context europeu, amb l’aportació de dades comparatives amb el conjunt de l’Estat, de la Unió Europea i d’altres països i sistemes universitaris.
  • Els principals reptes de les universitats catalanes en la nova societat del coneixement i en el context de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i l’Espai Europeu de Recerca (EER).
  • L’anàlisi dels quatre principals impactes de l’activitat universitària a la societat; la formació i el capital humà, la recerca científica, el desenvolupament social i cultural, i la innovació i el progrés econòmic.
  • Experiències en cadascun dels àmbits analitzats per il.lustrar les diverses activitats i serveis de les universitats, així com la seva contribució al desenvolupament i al progrés social.