Informe complet

Impactes

Les universitats públiques catalanes mostren un impacte científic d’un 34% per sobre de la mitjana mundial, per davant d’Alemanya, França i Finlàndia, i per sobre de la mitjana de la UE-15. Les universitats públiques catalanes disposen de 684 grups de recerca consolidats i han nodrit la gran majoria de centres de recerca promoguts per la Generalitat. A més, participen estretament amb la recerca dels hospitals universitaris.

Recerca científica

La informació més rellevant que contenen les pàgines d’aquest capítol és que les universitats públiques catalanes són presents –i en una posició més que destacada en diversos àmbits del saber– en l’aventura col•lectiva de la recerca científica. Una afirmació que era difícil de sostenir fa, simplement, quaranta anys, quan la ciència produïda al país era encara molt marginal. Les pàgines que venen a continuació mostren que la ciència catalana, produïda majoritàriament a les universitats públiques (més del 60% del total de la recerca del país), és un component significatiu, rellevant, de la ciència mundial. Tot i això, no resulta fàcil quantificar de forma precisa la participació catalana en la recerca científica.