Informe complet

Impactes

La proporció d’estudiants d’educació superior els pares dels quals no tenen formació universitària és del 40% a Catalunya, la xifra més elevada dels països de l’OCDE. L’any 1973 hi havia un 37% de dones a les aules de les universitats publiques. L’any 2010 el percentatge era del 54%. Les universitats públiques catalanes mostren un impacte científic d’un 34% per sobre de la mitjana mundial, per davant d’Alemanya, França i Finlàndia, i per sobre de la mitjana de la UE-15.

Reptes

El conjunt de les universitats catalanes i europees es troba en un context de transformació fortament condicionat per tres factors. En primer lloc, pels reptes que plantegen les reformes de l’EEES i l’EER. És a dir, la construcció d’una àrea d’educació superior i investigació europea i l’increment de la competència universitària i de la recerca científica a escala global. En segon lloc, per l’augment i la diversificació de les demandes que planteja la societat a la universitat per adaptar-se a la societat del coneixement. En tercer lloc, per la necessitat de promoure reformes que permetin a les universitats mantenir la seva excel•lència i capacitat en un context de recessió i canvi estructural induït per la crisi econòmica que reclama institucions universitàries financerament sostenibles i en el context d’una universitat motor d’innovació i creació de coneixement en el territori.