Informe complet

Impactes

L’any 1977 el 3% de catalans en edat de treballar disposava d’un títol universitari. El 2007 el percentatge era del 15%. Actualment, el percentatge d’accés a la universitat de cada generació de joves se situa entorn del 40%, un dels més alts de la OCDE. La producció científica universitària del país en termes de població està per davant d’Alemanya, Japó i França, i al capdavant de l’Estat espanyol.

Sistema

El sistema universitari de Catalunya ha experimentat en els darrers trenta anys un procés d’expansió i de consolidació molt significatius. El creixement del nombre d’universitats catalanes ha estat considerable, passant de tres a vuit en només una dècada. Des dels anys vuitanta a l’actualitat, les universitats públiques catalanes han passat de ser universitats dedicades principalment a la formació i la docència a ser universitats intensives en recerca, a més de ser desplegada en els darrers anys la funció d’innovació i de transferència de coneixements.