Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

Inici

L’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya analitza la contribució d’aquestes institucions i xarxes de coneixement a la riquesa del país a través de diversos indicadors quantitatius i qualitatius. D’acord amb el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, l’ACUP impulsa l’informe per avançar de forma decisiva en la comprensió i l’anàlisi del nostre sistema universitari i de recerca. Ho fa, així mateix, de manera que la informació sigui accessible i comprensible per a tothom.