Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

2. Impacte econòmic generat pel sistema públic de R+D+I sobre l'economia catalana

En aquesta segona part del treball s’analitza l’impacte que genera sobre l’economia catalana el sistema d’R+D+I finançat pel sector públic de Catalunya.

Cal tenir present que, quan s’analitza el conjunt d’institucions que realitzen tasques de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya, dins el sector públic, el primer agent que cal considerar és el SiCUP (sistema d’universitats públiques catalanes) i els seus ens vinculats. En aquesta part del treball, doncs, el que es pretén és explicitar l’R+D+I addicional feta a Catalunya, amb finançament públic. .