Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

3. Impacte econòmic total generat pel SiCUP i el sistema públic de R+D+I sobre l'economia catalana

El tercer apartat presenta els trets més significatius de l’impacte total generat pel sistema català d’universitats públiques (SiCUP) i pel sistema públic d’R+D+I de Catalunya sobre l’economia catalana l’any 2015.