Informe complet

Resum executiu

Inici

L’informe El valor social de les universitats públiques catalanes analitza quantitativament i qualitativament l’impacte que genera l’activitat que duen a terme les vuit universitats públiques catalanes per al conjunt dels seus grups d’interès, a partir de la metodologia d’anàlisi anomenada «del valor social integrat». En aquest sentit, explora la naturalesa del seu compromís social mitjançant els posicionaments institucionals i tot un seguit de programes i iniciatives cada cop més rellevants.
 
Atenent a la seva voluntat de transparència i retiment de comptes, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) impulsa aquesta iniciativa pionera per avançar de forma significativa en la mesura sistemàtica, en la comprensió i en l’anàlisi del valor social que aporten les universitats i ho fa de manera que la informació sigui accessible i comprensible per al conjunt de la societat.

Aquest informe recull una informació que, fins ara, no havia estat mesurada i que complementa els continguts recollits en l’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya, publicat per l’ACUP l’any 2017.