Informe 2012

Informes anteriors

2. Producció científica

A nivell català, el 57% de la producció científica a Catalunya en el período 2005-2009 ha estat produïda per les universitats publiques de Catalunya, el 34% pels hospitals (la majoria universitaris) i el 5% pel sector govern, que inclou principalment els centres de recerca, molts d’aquests vinculats a les Universitats públiques catalanes. D’altra banda, pel que fa a la qualitat de la producció científica de les universitats públiques catalanes, mesurada a través de l’impacte, aquestes se situen en les posicions capdavanteres del conjunt d’universitats de l’Estat espanyol. A aquesta producció científica cal afegir la que deriva dels resultats de formació per a la recerca, on destaca una creixent aportació a la generació de coneixement mitjançant les tesis doctorals que, a més, impacta d’una manera homogènia a tots els àmbits del saber.