Informe 2012

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

En els darrers anys, l’impuls a la transferència de coneixement s’ha situat com una de les prioritats de les universitats pel que fa al compromís d’aquestes amb el desenvolupament socioeconòmic. A més de l’augment en inversió, que suposa una aproximació a la majoria dels països europeus, també hi ha un canvi de paradigma. En l’àmbit de la transferència, es considera com a màxim exponent l’emprenedoria i els ingressos per llicències a tercers. Com a conseqüència, no solament s’ha potenciat la recerca, sinó també la possibilitat de transferir-la al sector privat mitjançant l’articulació de serveis específics de valorització i promoció de les tecnologies desenvolupades a la universitat. En aquest sentit, s’han posat en funcionament diversos instruments, directament o indirecta, en col•laboració amb els sectors econòmic i industrial per a afavorir aquesta transferència.