Informe 2012

Informes anteriors

Conclusions

Catalunya, en els darrers anys, ha situat el seu sistema públic universitari en els estàndards de recerca d’excel•lència mundials, que cal poder garantir i millorar. I precisament aquesta qualitat científica és el millor pilar perquè un nou model basat en l’estreta relació entre empreses, institucions i universitats permeti impulsar sense demora el trànsit tan necessari cap a una societat i una economia del coneixement.

El sistema universitari públic català disposa de la maduresa i l’excel•lència suficients que permeten obtener recursos i generar coneixement d’una manera eficaç i eficient, basat en l’alta productivitat i qualitat del seu personal dedicat a la recerca. Tanmateix, evidencia també un sistema en tensió que difícilment pot mantenir-se en el temps, sobre la base dels recursos actuals destinats i els resultats obtinguts i que, a més, amb la situació de crisi, s’exposa a un retrocés.