Informe 2013

Informes anteriors

Inici

La recerca i la innovació han estat i continuen sent dos dels pilars per al desenvolupament de la societat del benestar. Compromeses amb la generació de coneixement i la transferència a la societat, les universitats públiques catalanes hem impulsat significativament l’activitat científica en els darrers anys, aconseguint entrar de ple en el mapa científic internacional. L’anàlisi dels principals indicadors de recerca i innovació, és una eina per a la quantificació i l’estudi de l’evolució del nostre sistema, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes. Amb aquest objectiu, s’ha elaborat aquest informe on s’actualitzen les dades dels indicadors utilitzats en l’informe 2012 “Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes” i que permet al mateix temps estudiar-ne l’evolució.