Informe 2013

Destacats

  • L’any 2011, les universitats públiques catalanes aconseguiren fons per a la recerca i la innovació per valor de 277 M€.
  • Un 72% dels fons captats per les universitats públiques catalanes és de caràcter competitiu.

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

La captació de recursos econòmics, competitius i no competitius, aconseguits per les universitats públiques catalanes, configura un dels principals indicadors a l’hora d’analitzar l’activitat de recerca i d’innovació.

La primera dada a destacar és una disminució del 20% en el total de recursos econòmics per a R+D obtinguts per les universitats l’any 2011 (277 M€) respecte el 2010 (347 M€). Si es desglossa el conjunt de recursos obtinguts, els fons captats per via competitiva l’any 2011 (201 M€) representen el 72% del total, mentre que els fons no competitius (76M€) suposen el 28%. Aquesta dada posa de manifest una major dependència de les universitats dels fons competitius.

Cal destacar també el resultat aconseguit per Catalunya en els programes de l’European Research Council (ERC), situant-se per sobre de països com França o Alemanya en la convocatòria adreçada a joves investigadors (Starting Grants), amb una mitjana de 1’06 concessions per milió d’habitants, així també com en la convocatòria adreçada a proves de concepte (Proof of Concept), amb 0,13 per milió d’habitants.