Informe 2013

Destacats

  • En el període 2006-2011, les universitats públiques catalanes han estat presents en 508 patents prioritàries presentades.
  • Les universitats catalanes generaren, l’any 2011, el 21% dels ingressos per activitats de transferència del total d’universitats de l’Estat espanyol.

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Les universitats són un agent clau pel desenvolupament socioeconòmic del territori. Així, la transferència de coneixement, reconeguda com la tercera missió universitària, esdevé un element de desenvolupament fonamental ja que possibilita que el coneixement generat es transfereixi al teixit econòmic.

Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són principalment els relacionats amb la generació de patents, creació d’empreses de base tecnològica, o spin-off, i les càtedres universitat-empresa. Aquests tres indicadors permeten visualitzar una part important de l’esforç que les universitats estan actualment realitzant per a impulsar la tercera missió.