Informe 2013

Informes anteriors

Conclusions

El present informe evidencia la fortalesa del sistema públic universitari català, però també fa palesa l’amenaça d’un possible retrocés si no es varia la preocupant tendència de disminució de finançament, competitiu i no competitiu, observada en els últims anys. Les universitats han de seguir potenciant les activitats d’internacionalització i de valoració dels resultats de recerca amb la finalitat de mantenir i millorar, si és possible, l’accés a recursos europeus. Al mateix temps, cal fer més atractiva i sòlida la inversió privada en R+D i innovació. És necessari fer una aposta clara per la recerca i la innovació per tal de seguir disposant d’un sistema universitari públic en els estàndards de recerca d’excel·lència mundial.