Informe 2013

Informes anteriors

Introducció

El present informe esdevé la consolidació de l’informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes que l’ACUP va iniciar l’any 2012, i es configura com el principal referent per a la visualització i comunicació de l’activitat de recerca i innovació del sistema universitari públic català.

A més, s’ha elaborat un monogràfic de la situació de les universitats públiques catalanes en l’espai europeu de recerca, on s’analitza més exhaustivament la capacitat de captació de fons europeus de les universitats públiques catalanes. En aquest mateix apartat, s’inclouen una sèrie d’exemples de casos d’èxit de les universitats públiques en el camp de la captació de fons europeus, que il•lustren la bona salut del nostre sistema universitari.