Informe 2013

Informes anteriors

Presentació

La recerca i la innovació han estat i continuen sent dos dels pilars per al desenvolupament de la societat del benestar. A Catalunya, l’activitat de recerca es concentra principalment a les universitats públiques, autores de més del 60% del total de la recerca del país. Compromeses amb la generació de coneixement i la transferència a la societat, les universitats públiques catalanes hem impulsat significativament l’activitat científica en els darrers anys, aconseguint entrar de ple en el mapa científic internacional. L’anàlisi dels principals indicadors de recerca i innovació, és una eina per a la quantificació i l’estudi de l’evolució del nostre sistema, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes. Amb aquest objectiu, s’ha elaborat aquest informe on s’actualitzen les dades dels indicadors utilitzats en l’informe 2012 “Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes” i que permet al mateix temps estudiar-ne l’evolució.

En nom dels rectors i rectores, vull agrair el treball i l’esforç de l’equip de directius i tècnics d’RDI de les nostres universitats i la coordinació de la Secretaria Executiva de l’ACUP. El treball coordinat de totes les universitats ha permès unificar indicadors i criteris obtenint com a resultat final aquest informe que vol ser una fotografia dinàmica de l’actual sistema de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes com a conjunt.