Informe 2014

Destacats

  • L’any 2012, les universitats públiques catalanes aconseguiren fons per a la recerca i la innovació per valor de 224 M€.
  • Un 69 % dels fons captats per les universitats públiques catalanes és de caràcter competitiu.

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

La captació de recursos econòmics a les universitats catalanes, competitius i no competitius, configura un dels principals indicadors a l’hora d’analitzar l’activitat de recerca i d’innovació.

En línies generals, els indicadors referents a la captació de fons per a recerca i innovació de les universitats públiques catalanes l’any 2012, mantenen la seva tendència decreixent tant en l’apartat de fons provinents de programes nacionals (català i espanyol) com en la seva vessant no competitiva. El retorn econòmic (55,4 M€) per a la participació en el 7è Programa marc de la Comissió Europea és l’únic epígraf que manté la seva trajectòria a l’alça (27 %) i que específicament creix respecte a l’any 2011 (43,4 M€).