Informe 2014

Destacats

  • La producció científica de Catalunya, encapçalada per les universitats, ha representat el 0,7 % del món. El 43 % s’ha fet amb col·laboració internacional.
  • La qualitat de la producció científica de les universitats públiques catalanes, amb un impacte superior a la mitjana mundial, fa que ocupin les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat.

Informes anteriors

2. Producció científica

La disminució dels recursos econòmics dedicats a la recerca i la innovació no té encara un efecte visible en la producció científica, que ha augmentat respecte al període previ analitzat. En termes quantitatius, les dades de SIR 2013 mostren que en el període 2007-2011 les universitats han generat més de la meitat de la producció científica de Catalunya, mentre els hospitals, principalment els adscrits a universitats, i centres de salut aporten un terç, altres centres de recerca (sector Govern) aporten el 16,3 % i les empreses privades el 0,2 %. Aquestes xifres mostren una variació notable respecte de les del període 2006-2010, amb un increment significatiu de l’aportació dels centres de recerca governamentals (del 7 % al 16,3 %) principalment per la visibilitat a SIR 2013 de centres del CSIC que tenen seu a Catalunya, i la consegüent pèrdua de pes de les universitats (del 57 % al 51 %) i del sector salut (del 36 % al 32,4 %).

L’alta productivitat dels investigadors de les universitats catalanes fa que ocupin de nou les primeres posicions en l’àmbit estatal. La mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa, de l’any 2013 (1,23 publicacions) és superior a la dels dos informes anteriors (0,94 el 2011 i 1,18 el 2012) i se situa un 86 % per sobre de la resta de l’Estat (0,66).