Informe 2014

Destacats

  • A l’any 2012, les universitats catalanes van arribar a les 113 sol·licituds de patents prioritàries, amb un increment del 33 %.
  • Lleuger descens l’any 2012 en el personal tècnic de suport a la transferència.

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Les universitats són un agent clau per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Així, la transferència de coneixement, reconeguda com la tercera missió universitària, esdevé un element de desenvolupament fonamental, ja que possibilita que el coneixement generat es transfereixi al teixit econòmic.

El foment per part de les universitats de la tercera missió, mitjançant l’impuls dels processos de valoració dels resultats de recerca i la col·laboració publicoprivada en activitats de R+D, és un exemple del compromís d’aquestes amb la societat. Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són aquells relacionats amb la generació de patents, la creació d’empreses de base tecnològica, o spin-off, i les càtedres universitat-empresa. Aquests tres indicadors permeten visualitzar una part important de l’esforç que les universitats estan fent actualment per impulsar la tercera missió.