Informe 2014

Informes anteriors

Introducció

L’informe que es presenta és una edició més d’una memòria ja consolidada a Catalunya sobre els resultats de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. L’objectiu d’aquest informe és comunicar i fer visible l’activitat de recerca, innovació i transferència cap a la societat del sistema universitari públic català.

La tercera edició d’aquest informe segueix la mateixa estructura i els mateixos apartats que les dues edicions anteriors. El que es pretén és assegurar la traçabilitat de les dades i facilitar-ne la lectura i la interpretació, així com el seguiment de l’evolució dels indicadors que es presenten.