Informe 2014

Informes anteriors

Monogràfics

Avui en dia tots els experts coincideixen a afirmar que la innovació, aprofitant el coneixement que es genera en centres públics i privats d’investigació, és fonamental per al progrés econòmic i social. Per aquest motiu és necessari incorporar la cultura de la innovació tant en els centres que generen aquest coneixement com a les empreses.

La realitat és que tant des de totes les administracions públiques en l’àmbit de la Unió Europea –amb el desplegament del nou programa marc d’investigació i innovació de la UE, HORIZON 2020–, i des de les administracions públiques d’àmbit estatal i autonòmic, s’està apostant seriosament per fomentar la societat del coneixement. En la consecució d’aquest objectiu, les universitats són un dels agents fonamentals, ja que esdevenen font principal de generació de coneixement i de tecnologia innovadora.