Informe 2014

Informes anteriors

Presentació

La publicació d’aquest tercer Informe 2014 d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes respon al compromís de totes les universitats catalanes de seguir impulsant l’activitat de recerca i transferència, amb la convicció del paper fonamental que juguen totes les universitats públiques catalanes en la societat de la innovació, i emmarcat en l’actual context social i econòmic que s’està vivint.

A Catalunya, les universitats públiques són les que generen més del 60 % de l’activitat de la recerca del país. Aquest informe també és una mostra de transparència i de retiment de comptes, com en totes les facetes de la nostra activitat com a institucions públiques.

Amb aquest informe tenim un instrument per mesurar, analitzar i interpretar els resultats de les inversions i les accions del passat, per decidir estratègies de futur envers l’activitat de la recerca i la innovació del sistema universitari català.

En nom dels rectors, agraeixo la feina i l’esforç de totes les persones, tant de l’ACUP com dels tècnics R+D+I de les nostres universitats que han fet possible aquest informe, i que han treballat coordinadament des de totes les universitats públiques catalanes, unificant criteris per tal d’aconseguir que aquest informe sigui un recull de l’evolució de dades del sistema de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes en el seu conjunt.