Informe 2015

Destacats

  • L’any 2013 les universitats públiques catalanes aconseguiren fons per a la recerca i la innovació per valor de 186,8 M€.
  • Un 35% dels fons captats per les universitats públiques catalanes és de caràcter no competitiu. Aquest és el percentatge més alt dels darrers anys, en part, a causa de la caiguda dels fons de caràcter competitiu nacional.

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

Per a analitzar l’activitat de recerca i innovació de les universitats catalanes, hem de fxar-nos en les xifres econòmiques que es capten, tant de fons competitius, com dels no competitius.

En l’any 2013, si mirem els indicadors referents a la captació de fons per a recerca i innovació, ha continuat la tendència decreixent dels últims anys, tant en la captació de fons competitius, que es redueix respecte a l’any 2.012, en un 21%, que representa 34 milions d’euros menys captats, com en la captació de fons no competitius, que es redueix menys respecte al 2012: només un 5% (3,5 milions menys).