Informe 2015

Informes anteriors

Conclusions

Pel que fa a captació de recursos econòmics, després d’un nou descens l’any 2013, tant en els competitius com els no competitius, sembla que ja s’ha tocat fons. L’avançament de dades de l’any 2014 mostra un increment del 37 % en els fons competitius i d’un 10,5% en els no competitius respecte a l’any 2013..

El finançament competitiu continua sent la principal font de finançament, amb un 69,8% respecte al no competitiu (30,2%). En el 7è Programa marc de la Comissió Europea (2007-2013), Catalunya va captar 846 milions d’euros, dels quals 341 milions, un 40%, van ser captats per les universitats catalanes.