Informe 2015

Informes anteriors

Introducció

La quarta edició d’aquest informe segueix la mateixa estructura i els mateixos apartats que els les tres edicions anteriors. Hi ha, però, una novetat: per tal d’informar de les dades i dels indicadors al més actualitzats possible, incorpora unes taules evolutives amb els principals indicadors i que enclouen l’any 2014. En la resta de l’informe, majoritàriament, les dades fnalitzen l’any 2013. Cal remarcar que, pel que fa al fnançament, les dades del 2014 no estan consolidades i que es tracta d’un avançament.