Informe 2015

Informes anteriors

Monogràfics

El present monogràfc recull dos articles que aporten una visió actual de l’emprenedoria, que analitza tant la formació que s’ofereix a nivell universitari en aquest àmbit com els mecanismes per a donar suport a empreses sorgides de les universitats i desenvolupar-les. El monogràfc ofereix més amb vuit casos d’emprenedoria desenvolupats en el si de les universitats públiques catalanes. Aquests casos pretenen mostrar el procés emprenedor en diversos estadis de desenvolupament (des de graduats de nou que emprenen un projecte en empreses consolidades) i en diverses temàtiques i àrees de coneixement (emprenedoria social i cultural, salut, biotecnologia, etc.).