Informe 2016

Informes anteriors

Monogràfics

La secció monogràfica següent recull exemples de recerca realitzada des de les universitats públiques catalanes i que actua directament sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que recull l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.

Amb el present monogràfic volem posar de relleu el compromís i la contribució de la recerca universitària per buscar solucions als reptes plantejats en l’Agenda 2030.

Aquest monogràfic s’inicia amb dos articles que posen en context la temàtica. D’una banda, el primer article explica en profunditat què són els ODS, els seus orígens, els continguts que inclouen i els reptes que han d’afrontar per a la seva implementació. I, de l’altra, el segon article exposa el paper de les institucions d’educació superior davant de l’Agenda 2030.