Informe 2016

Informes anteriors

Presentació

Teniu entre mans la cinquena edició de l’Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. La seva elaboració demostra el compromís de les universitats públiques amb la transparència i el retiment de comptes, i desgrana els diversos indicadors de recerca i innovació, els compara en sèries històriques i els situa en context en l’àmbit europeu.

En aquesta ocasió, l’esforç de transparència i retiment de comptes fa un pas més. És per això que en aquesta edició fem èmfasi en l’impacte social de la recerca i la innovació de les nostres universitats. Els projectes de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes estan clarament orientats a resol- dre problemes i demandes de la societat i incorporen mecanismes per assegurar la difusió i la transferència de coneixement de manera que arribin als col·lectius per als quals és rellevant. Aquest és un esforç que cal ampliar i per al qual comptem amb la implicació dels nostres investigadors i investigadores.

L’Informe ens mostra la bona salut de la recerca universitària a Catalunya en el context europeu i global, però ens alerta de la seva fragilitat. La desinversió pública pot afectar directament la capacitat de producció científica dels nostres grups de recerca, sobretot pel que fa a l’activitat i la consolidació dels joves i les joves investigadores.

Vull agrair especialment la feina i l’esforç de l’equip de la secretaria executiva de l’ACUP i dels equips tècnics de les nostres universitats. Iniciar l’Informe fa cinc anys va ser tot un repte. Consolidar-lo amb la cinquena edició demostra que la feina en col·laboració entre tots ens permet arribar més lluny, en aquest cas en l’àmbit de l’anàlisi, la difusió i la comunicació de la recerca i la innovació universitàries.

Sergi Bonet
President de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques