Informe Trilingüe 2020

Informe Català 2020

Informes anteriors

Presentació

Com a presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), tinc l’honor de presentar-vos la sisena edició de l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, que pretén ser un compendi de les activitats dutes a terme a les nostres universitats entre els anys 2014 i 2018. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2012 i s’ha anat consolidant en cadascuna de les edicions, permet que, mitjançant les evolucions d’indicadors de recerca i innovació (R+I) en sèries històriques, ens comparem amb les universitats espanyoles i europees i, fins i tot, que ens fem visibles en els rànquings internacionals. Aquest informe dona resposta, un cop més, al compromís de les universitats públiques de retre comptes a la societat per mitjà d’exercicis de transparència.

En el present informe dediquem el monogràfic a les estratègies de recursos humans orientades al desenvolupament professional dels investigadors, que hem adaptat als estàndards europeus. En aquest sentit, totes les universitats catalanes han traçat plans d’acció pluriennals per a implementar aquestes estratègies, i hem obtingut el reconeixement de la Comissió Europea en forma del segell de qualitat HR Excellence in Research, que identifica les universitats que generen i promouen uns entorns de treball que estimulin la recerca.

L’informe ens mostra l’excel·lent nivell de la recerca universitària a Catalunya en el context europeu i global, equivalent a països de referència a Europa, i tot això, malgrat l’infrafinançament que ha rebut la recerca universitària en els darrers anys, que pot posar en perill, com ja s’ha indicat en informes anteriors, la posició actual.

Així mateix, cal tenir en compte la creació d’un gran nombre de noves estructures de recerca, que a vegades, lluny de ser elements que estimulin la innovació i la transferència, en lloc de sumar, competeixen amb les universitats i atrauen els recursos que fins aleshores atreien aquestes. Creiem que cal reivindicar activament el rol de les universitats en l’àmbit de la recerca, la transferència i la innovació, com s’ha fet clarament evident durant la pandèmia de la COVID-19, en què les universitats han respost amb eficiència a les necessitats de la nostra societat. Probablement seria bo fer visible tota l’activitat duta a terme per les universitats catalanes en aquest àmbit.

Com han fet sempre els meus predecessors, i com és de justícia, vull agrair la feina i l’esforç de l’equip de la Secretaria Executiva de l’ACUP i dels equips tècnics de les nostres universitats.

María José Figueras Salvat
Presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques